Městská poliklinika Praha +420 222 924 211

Otevírací doba polikliniky

Po - Čt7:00 - 15:45 hod
7:00 - 14:30 hod

Zobrazit více

Drobečková navigace

Úvod > O poliklinice > Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

Informace týkající se ochrany oznamovatelů

Městská poliklinika Praha, IČ: 00128601, se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, Nové Město, PSČ: 110 00, jako povinný subjekt podává informaci o zavedení postupů pro interní oznamování (dále jen „vnitřní oznamovací systém“) dle Zákona, které zahrnují taktéž označení příslušné osoby pověřené k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“).

Tento oznamovací systém je určen výlučně pro osoby, které pro MPP vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděli o protiprávní činnosti v MPP.

MPP vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Oznamovatelem může být fyzická osoba, která je v pracovním poměru vůči MPP a další osoby stanovené Zákonem s tím, že dle § 2 odst. 1 Zákona, oznámení obsahuje informace možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které a) má znaky trestného činu, b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, c) porušuje tento zákon, nebo d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech uvedených ve výše uvedeném ustanovení Zákona.

Příslušná osoba a forma oznámení

Oznámení lze podat příslušné osobě, kterou je v rámci vnitřního oznamovacího systému je Ing. Bc. Miroslav Kulhánek („příslušná osoba“).

Elektronicky: FORMULÁŘ (preferovaná forma podání)

Telefonicky: +420 703 684 020

E-mailem: oznameni@prahamp.cz

Písemně: na adresu Městská poliklinika Praha, Ing. Bc. Miroslav Kulhánek, pouze k rukám příslušné osoby, Spálená 78/12, Praha 1, Nové Město, PSČ: 110 00, na obálku napište NEOTVÍRAT

Osobně: po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou, též mimo prostory MPP. Potřebné informace sdělí příslušná osoba.

V případě ústního oznámení (tj. osobní nebo telefonický rozhovor) pořídí příslušná osoba jeho zvukovou nahrávku nebo přepis. Odmítne-li oznamovatel pořízení nahrávky nebo přepisu, nesmí je příslušná osoba pořídit. V takovém případě bude o podaném oznámení učiněn pouze písemný záznam, který bude věrně zachycovat podstatu ústního vyjádření. Stejný postup se uplatní také tehdy, jestliže není možné z technického důvodu pořídit zvukovou nahrávku oznámení. Jak v případě pořízení přepisu oznámení, tak v případě sepsání záznamu o oznámení bude oznamovateli umožněno, aby se k němu vyjádřil a toto vyjádření se k přepisu či záznamu přiloží.

Upozornění:  Jestliže oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných interních komunikačních kanálů než shora výslovně uvedených (např. prostřednictvím datové schránky), MPP nemůže garantovat ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Zákonem.