Městská poliklinika Praha +420 222 924 211

Otevírací doba polikliniky

Po - Čt7:00 - 15:45 hod
7:00 - 14:30 hod

Zobrazit více

Drobečková navigace

Úvod > Pro pacienty > Ceník zdravotní péče

Ceník zdravotní péče

 

Ceník zdravotní péče u nepojištěných klientů od 1.1.2024

  • Český občan, který není účastníkem veřejného zdravotního pojištění.
  • Cizinec, který se zdržuje na území ČR a není účastníkem veřejného zdravotního pojištění nebo občanem států Evropské unie.
  • Zdravotní péče bude poskytnuta v rozsahu a ceně úhrad z veřejného zdravotního pojištění.
  • Zdravotní péči hradí klient ihned po ošetření/vyšetření.
  • Platba platební kartou nebo hotově.

 

Ceník zdravotní péče u občanů EU od 1.1.2024

  • Občané států EU doloží doklad „Potvrzení o registraci s nárokem na nezbytnou zdravotní péči nebo plnou zdravotní péči“ vydaný výpomocnou zdravotní pojišťovnou.
  • Zdravotní péče bude poskytnuta v rozsahu a ceně úhrad z veřejného zdravotního pojištění.
  • Zdravotní péči hradí výpomocná zdravotní pojišťovna.

 

Ceník zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění platný od 1.1.2024

Pracoviště ambulantních specialistů

Zdravotní lékařské výkony cena / Kč cena s DPH
Komplexní psychiatrické vyšetření pro vydání zbrojního pasu 3117 3491
Komplexní psychiatrické vyšetření pro vydání řidičského oprávnění 3117 3491
Psychologické vyšetření pro vydání zbrojního pasu a pro řidiče skupiny C, E, D 6421 7191
Neurologické vyšetření + EEG pro řidiče 2975 3332
Gynekologické výkony    
Sepsání žádosti o umělé přerušení těhotenství (klinické a UZ vyšetření) 1 800  
Předpis k oddálení menstruace (bez vyšetření) 350  
Předpis hormonální antikoncepce u neregistrované pacientky (bez vyšetření) 350  
Zhotovení snímku (foto) z ultrazvukového vyšetření  150 168
Jednorázové vaginální zrcadlo 60  
Konzultace zdravotního stavu u neregistrované pacientky (2. názor) 1 200  
Zavedení s sebou přineseného nitroděložního tělíska 1 500  
Extrakce nitroděložního tělíska 500  
Zavedení  nehormonálního tělíska (Cu, plast) 2 200  
Zavedení  nehormonálního tělíska s Cu kuličkami 6 000  
Zavedení IUD s LNG (Mirena) 6 200  
Zavedení IUD s LNG  (Kyleena)  6 500  
Zavedení IUD s LNG (Jaydesse) 6 500  
Odběr biologockého materiálu včetně cytologie a histologie na žádost klientky  400  
Kalmetizace    
Aplikace a kontrola tuberkulinového testu 500  
TBC očkování  500  
Ostatní služby    
Malý administrativní úkon (osvobozebí od TV, …) 151 169
Zpracování zprávy o úrazu pro pojišťovnu 452 506
Zpracování zprávy pro ostatní právnické osoby 452 506
Výpis z dokumentace na žádost pacienta 491  
Kopírování/tisk dokumentů na žádost pacienta, cena za 1 stranu A4 7  
Předání RTG, zdravotní dokumentace na CD 50  
Vyšetření pacienta v cizím jazyce 536 600

 

Pracoviště praktických lékařů

Zdravotní lékařské výkony cena / Kč cena s DPH
Vyšetření pro vydání zbrojního pasu  (pouze registrovaný pacient)                                946 1 060
Vyšetření pro vydání řidičského oprávnění (pouze registrovaný pacient)                      946 1 060
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (pouze registrovaný pacient)  946 1 060
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (pouze registrovaný pacient)  946 1 060
Vyšetření a vydání posudku o zdravotním stavu na žádost pacienta či zaměstnavatele nesouvisející s léčebně preventivní péčí (brigáda, zahraniční stáž) 500 560
Aplikace vakciny, mimo hrazené očkování (pouze registrovaný pacient) 404  
Aplikace vakciny a vyšetření (neregistrovaný pacient) 805  
Stanovení okultního krvácení ve stolici (neregistrovaný pacient) 329  
Kvantitativní stanovení CRP (neregistrovaný pacient) 175  
Kvantitativní stanovení INR z kapilární krve (neregistrovaný pacient) 308  
Ostatní služby    
Malý administrativní úkon  151 169
Pracovnělékařská prohlídka - vstupní (pouze registrovaný pacient)  750 840
Pracovnělékařská prohlídka - periodická (pouze registrovaný pacient)  600  
Zpracování zprávy o úrazu pro pojišťovnu 452 506
Zpracování zprávy pro ostatní právnické osoby 452 506
Výpis z dokumentace na žádost pacienta 491  
Výpis z dokumentace pro prohlídku do zaměstnání 491  
Potvrzení přihlášky ke studiu  (1. přihláška) 300 336
Potvrzení přihlášky ke studiu  (každá další) 50 56
Potvrzení zdravotní způsobilosti zdravotnického personálu (pouze registrovaný pacient)  300 336
Kopírování/tisk dokumentů na žádost pacienta, cena za 1 stranu A4 7  
Předání RTG, zdravotní dokumentace na CD 50  
Vyšetření pacienta v cizím jazyce 536 600

  

 Pracoviště stomatologie

ZdravotnZdravotní lékařské výkonycena / Kčcena s DPHí lékařské výkony cena / Kč cena s DPH
Komplexní vyšetření pacienta stomatologem 831  
Akutní ošetření a vyšetření pacienta stomatologem 559  
Amalgamová výplň - 1 ploška 750  
Amalgamová výplň - 2  plošky 850  
Amalgamová výplň - 3  plošky 950  
Bílá (fotokompozitní) plomba - 1 ploška 950  
Bílá (fotokompozitní) plomba - 2 plošky 1 200  
Bílá (fotokompozitní) plomba - 3 plošky 1 400  
Endodontické ošetření - 1 kanálek  1 171  
Anestezie na foramen mandibulae a infraorbitale 191  
Anestezie infiltrační 159  
Extrakce dočasného zubu 242  
Extrakce stálého zubu  575  
Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu 1 017  
Intraorální incize 276  
RTG 116  
Injekce i.m., i.d., s.c., i.v. 218  
Laterální konzendace 1500  
Laterální konzendace - plus každý další kanálek 500  
Ostatní služby    
Malý administrativní úkon  151 169
Zpracování zprávy o úrazu pro pojišťovnu 452 506
Zpracování zprávy pro ostatní právnické osoby 452 506
Kopírování/tisk dokumentů na žádost pacienta, cena za 1 stranu A4 7  
Předání RTG, zdravotní dokumentace na CD 50  
Vyšetření pacienta v cizím jazyce 536 600

  

Pracoviště rehabilitace

Rehabilitační ambulance cena / Kč cena s DPH
Tape basic (kinezio-tape plochonoží nebo hlezna nebo lokte nebo krční a bederní páteře nebo kyčelního klubu nebo jizvy) 160  
Tape plus (kinezio-tape kolenního kloubu nebo ramenního kloubu nebo lopatky nebo trapézového svalu nebo podkolenní jamky nebo příčného plochonoží nebo karpálního tunelu) 210  
Balíček - tape basic (instruktáž, kinezio-tape) 370  
Balíček - tape plus (instruktáž, kinezio-tape) 420  
Elektroléčebné procedury    
Rázová vlna (1 procedura) 600  
Rašelinový zábal  150  
Zdravotní masáže    
Reflexní masáž - 30 minut  600  
Reflexní masáž - 60 minut  1 200  
Individuální terapie    
Individuální rekondiční a regenerační terapie základní 30 minut 600  
Individuální rekondiční a regenerační terapie komplexní 60 minut 1200  
Ostatní služby    
Malý administrativní úkon 151 169
Zpracování zprávy o úrazu pro pojišťovnu 452 506
Zpracování zprávy pro ostatní právnické osoby 452 506
Kopírování/tisk dokumentů na žádost pacienta, cena za 1 stranu A4 7  
Vyšetření pacienta v cizím jazyce 536 600

 

Pracoviště stomatologické pohotovosti

Zdravotní lékařské výkony cena / Kč cena s DPH
Akutní ošetření a vyšetření pacienta stomatologem 559  
Ošetření dítěte do dne dosažení 6 let nebo hendikepovaného 270  
Ošetření dítěte od 6 let do dne dosažení 15 let 203  
Ošetření pacienta od 15 let do dne dosažení 18 let 135  
Provizorní výplň 300  
Anestezie na foramen mandibulae a infraorbitale 191  
Anestezie infiltrační 159  
Extrakce dočasného zubu 242  
Extrakce stálého zubu  575  
Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu 1 017  
Intraorální incize 276  
RTG 116  
Injekce i.m., i.d., s.c., i.v. 218  
Vyšetření pacienta v cizím jazyce 536 600

  

Pracoviště protialkoholní záchytné stanice

Zdravotní lékařské výkony

Cena v Kč

Pobyt na protialkoholní záchytné stanici

3000

Pracoviště dentální hygieny

Zdravotní lékařské výkony

Cena v Kč

Komplexní vstupní vyšetření

1500

Kontrolní vyšetření, průběžná DH - recall každých 6 měsíců

1000

Dentální hygiena pro děti do 15 let

1000

Odstranění zubního kamene mimo preventivní vyšetření - ultrazvuk do 30 min

450

Odstranění zubního kamene mimo preventivní vyšetření - ultrazvuk do 60 min

750

Air-flow

600

Depurace

200

Fluoridace

200

Komplexní vstupní vyšetření (se zubní náhradou)

650

Kontrolní vyšetření, průběžná DH - recall každých 6 měsíců (se zubní náhradou)

550

Pracoviště radiodiagnostiky

Zdravotní lékařské výkony cena / Kč cena s DPH
Zhotovení ortopantomogramu   429  
UZ vyšetření prsu (před kosmetickou plastickou opercí) 719 805
UZ vyšetření prsu (ze zdravotní indikace) 500  
Ostatní služby    
Malý administrativní úkon  151 169
Kopírování/tisk dokumentů na žádost pacienta, cena za 1 stranu A4 7  
Předání RTG, zdravotní dokumentace na CD 50  
Komunikace pacienta s lékařem v cizím jazyce 268 300
Vyšetření pacienta v cizím jazyce 536 600

 

Ambulantní zákroky

Zdravotní lékařské výkony cena / Kč cena s DPH
Odstranění kožních výrůstků malé velikosti 400  
Odstranění kožních výrůstků malého rozsahu 500  
Odstranění kožních výrůstků středního počtu 800  
Odstranění kožních výrůstků velkého počtu 1000  
Odstranění kožních výrůstků středního rozsahu 1500  
Odstranění kožních výrůstků velkého rozsahu 4000  
Odstranění pigmentových névů (excize mateřských znamének) a dalších kožních projevů z kosmetických důvodů -1 excize + šití                                                                                                                                                                           1 786    2 000
Kryoterapie malého rozsahu 300  
Kryoterapie středního rozsahu 500  
Kryoterapie velkého rozsahu 700  

 

 

 

Platbu za rehabilitaci můžete uskutečnit také těmito poukazy: Unišek, Unišek+, Unišek+  FKSP, Cadhoc.