Městská poliklinika Praha +420 222 924 211

Otevírací doba polikliniky

Po - čt7:00 - 15:45 hod
7:00 - 14:30 hod

Zobrazit více

Drobečková navigace

Úvod > Pro pacienty > Ceník zdravotní péče

Ceník zdravotní péče

Zdravotní péče nehrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Cizinci, kteří se zdržují na území ČR a nejsou účastníky veřejného zdravotního pojištění nebo občany států Evropské unie.

Občané států EU doloží doklad „Potvrzení o registraci s nárokem na nezbytnou zdravotní péči nebo plnou zdravotní péči“ vydaný výpomocnou zdravotní pojišťovnou.

Pracoviště ambulantních specialistů

Zdravotní lékařské výkony

Cena v Kč

Komplexní vyšetření pacienta specialistou

1 800

Cílené vyšetření pacienta specialistou

1 200

Kontrolní vyšetření pacienta specialistou

600

Kontrolní vyšetření pacienta specialistou včetně převazu 

750

EKG vyšetření 

300

EEG vyšetření

1 200

Tónová audiometrie

400

Komplexní psychiatrické vyšetření pro vydání zbrojního pasu

1 725*

Komplexní psychyatrické vyšetření pro vydání řidičského oprávnění

1 725*

Psychologické vyšetření pro vydání zbrojního pasu a pro řidiče skupiny C, E, D

1 725*

Odstranění pigmentových névů (excize mateřských znamének) a dalších kožních projevů z kosmetických důvodů - 1 excize + šití

1 735*

Odstranění pigmentových névů (excize mateřských znamének) a dalších kožních projevů z preventivních důvodů - 1 excize + šití

1 500

Aplikace náušnic – obě uši

345*

Inhalace

200

Spirometrie

400

Vstupní vyšetření pro studenty 1. lékařské fakulty UK 1 380*
Neurologické vyšetření + EEG pro řidiče 2 070*
Plastová fixace horní končetiny 450
Plastová fixace dolní končetiny 900
Thermo fixace horní končetiny 200
Operace horních víček

9 000*

Operace dolních víček

10 000*

Odstranění kožních výrůstků malé velikosti

300

Odstranění kožních výrůstků malého rozsahu

500

Odstranění kožních výrůstků středního počtu

600

Odstranění kožních výrůstků velkého počtu

800

Odstranění kožních výrůstků středního rozsahu

1 000

Odstranění kožních výrůstků velkého rozsahu

3 000

Operace chalazionu

1 500

Odstranění pigmentových névů (excize mateřských znamének) a dalších kožních projevů z kosmetických důvodů -1 excize + šití

1 725*

Kryoterapie malého rozsahu

300

Kryoterapie středního rozsahu

450

Kryoterapie velkého rozsahu 600
   

Gynekologické výkony

Cena v Kč

Sepsání žádosti o umělé přerušení těhotenství (klinické a UZ vyšetření)

1 500

Předpis k oddálení menstruace (bez vyšetření)

350

Předpis hormonální antikoncepce u neregistrované pacientky (bez vyšetření)

200

Ultrazvukové vyšetření malé pánve na vlastní žádost pacientky

700

Zhotovení snímku (foto) z ultrazvukového vyšetření

115*

Odběr a vyšetření onkologické cytologie na žádost klientky

300

Odběr a vyšetření mikrobního obrazu poševního (MOP) na žádost klientky

200

Mikrobiologické vyšetření (vyhodnocení)

345

Aplikace očkovací látky proti rakovině čípku děložního (Silgard, Cervarix)

200

Jednorázové vaginální zrdcadlo

 50

Konzultace zdravotního stavu u neregistrované pacientky

300

Extrakce nitroděložního tělíska

500

Zavedení nehormonálního tělíska (Cu, plast)

2 000

Zavedení nehormonálního tělíska (Au)

2 500

Zavedení nehormonálního tělíska s Cu kuličkami

6 000

Zavedení nehormonálního tělíska Gynefix

7 000

Zavedení IUD s LNG (Mirena)

6 000
Zavedení IUD s LNG (Levosert) 4 800
Zavedení IUD s LNG (Kyleena) 6 300
Zavedení IUD s LNG (Jaydesse) 6 000
Vysoce rizikové HPV pro cervikální screening (vyšetření) 1 000
Chlamydia trachomatis (vyšetření) 700

 

 

Kalmetizace

Cena v Kč

Aplikace a kontrola tuberkulinového testu

500

TBC očkování - aplikace

500

 

 

Ostatní služby

Cena v Kč

Malý administrativní úkon (osvobozebí od TV, …)

92*

Zpracování zprávy o úrazu pro pojišťovnu

403*

Zpracování zprávy pro ostatní právnické osoby

403*

Výpis z dokumentace na žádost pacienta

300

Kopírování/tisk dokumentů na žádost pacienta, cena za 1 stranu A4

5

Předání RTG, zdravotní dokumentace na CD

20 

Komunikace pacienta s lékařem v cizím jazyce

200*

Pracoviště praktických lékařů

Zdravotní lékařské výkony

Cena v Kč

Komplexní vyšetření pacienta praktickým lékařem

1 000

Cílené vyšetření pacienta praktickým lékařem

500

Kontrolní vyšetření pacienta praktickým lékařem

300

EKG vyšetření 

300

Vyšetření pro vydání zbrojního pasu  (pouze registrovaný pacient)

575*

Vyšetření pro vydání řidičského oprávnění (pouze registrovaný pacient)

575*

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

575*

Vyšetření a vydání posudku o zdravotním stavu na žádost pacienta či zaměstnavatele nesouvisející s léčebně preventivní péčí (brigáda, zahraniční stáž)

345*

Aplikace vakciny, mimo hrazené očkování (pouze registrovaný pacient)

100

Aplikace vakciny a vyšetření před aplikací (neregistrovaný pacient)

500

Stanovení okultního krvácení ve stolici (neregistrovaný pacient)

200

Kvantitativní stanovení CRP (neregistrovaný pacient)

110

Kvantitativní stanovení INR z kapilární krve (neregistrovný pacient)

200

Očkování proti chřipce (vakcína a a plikace očkovací látky) + Pojišťovna VZP na základě dokladu o aplikaci očkovací látky částku na pobočkách proplácí.

320

 

 

Ostatní služby

Cena v Kč

Malý administrativní úkon

92*

Pracovně lékařská prohlídka - vstupní (pouze registrovaný pacient)

575*

Pracovně lékařská prohlídka - periodická (pouze registrovaný pacient)

500

Pracovně lékařská prohlídka - vstupní (zaměstnanci VZP)

460*

Zpracování zprávy o úrazu pro pojišťovnu

403*

Zpracování zprávy pro ostatní právnické osoby

403*

Výpis z dokumentace na žádost pacienta

300

Výpis z dokumentace pro vstupní prohlídku do zaměstnání

345* 

Vystavení potravinářského průkazu (na 1 rok)

230*

Potvrzení přihlášky ke studiu  (1. přihláška)

173*

Potvrzení přihlášky ke studiu  (každá další)

58*

Potvrzení pro dietní stravování v menze (pouze registrovaný pacient) 

58*

Potvrzení pro dietní stravování v menze (neregistrovaný pacient)

115*

Potvrzení zdravotní způsobilosti zdravotnického personálu (pouze registrovaný pacient)

173*

Kopírování/tisk dokumentů na žádost pacienta, cena za 1 stranu A4

5

Předání RTG, zdravotní dokumentace na CD

20

Pracoviště stomatologie

Zdravotní lékařské výkony

Cena v Kč

Komplexní vyšetření pacienta stomatologem

950

Akutní ošetření a vyšetření pacienta stomatologem

750

Amalgamová výplň - 1 ploška

350

Amalgamová výplň - 2  plošky

450

Amalgamová výplň - 3  plošky

650

Bílá (fotokompozitní) plomba - 1 ploška

500

Bílá (fotokompozitní) plomba - 2 plošky

700

Bílá (fotokompozitní) plomba - 3 plošky

900

Provizorní výplň

200

Endodontické ošetření - 1 kanálek

650

Palilativní ošetření v endodoncii

250

Anestezie na foramen mandibulae a infraorbitale

250

Anestezie infiltrační

200

Extrakce dočasného zubu

300

Extrakce stálého zubu

550

Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu

1 600

Intraorální incize

350

Ošetření komplikací chirurgických výkonů v dutině ústní

150

Oprava fixní náhrady v ordinaci u neregistrovaného pacienta

500

Odstranění zubního kamene

300

AIR-FLOW (čištění zubů)

500

RTG

250

Oprava fixní náhrady v ordinaci u registrovaného pacienta

150

Injekce i.m., i.d., s.c., i.v. 100
   

Ostatní služby

Cena v Kč

Malý administrativní úkon

92*

Zpracování zprávy o úrazu pro pojišťovnu

403*

Zpracování zprávy pro ostatní právnické osoby

403*

Výpis z dokumentace na žádost pacienta

300

Kopírování/tisk dokumentů na žádost pacienta, cena za 1 stranu A4

 5

Předání RTG, zdravotní dokumentace na CD

 20

Pracoviště dentální hygieny

Zdravotní lékařské výkony

Cena v Kč

Komplexní vstupní vyšetření

750

Kontrolní vyšetření, průběžná DH - recall každých 6 měsíců

500

Kontrolní vyšetření, průběžná DH - po delší době než 6 měsíců

550

Motivace, instruktáž

250

Dentální hygiena pro děti do 15 let

450

Odstranění zubního kamene mimo preventivní vyšetření - ultrazvuk 30 min.

250

Odstranění zubního kamene mimo preventivní vyšetření - ultrazvuk 60 min.

500

Air-flow

600

Depurace

200

Fluoridace

200

Pracoviště radiodiagnostiky

Zdravotní lékařské výkony

Cena v Kč

RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy

350

RTG lebky, cílené snímky

450

RTG lebky, přehledné snímky

350

RTG krku a krční páteře

350

RTG hrudní nebo bederní páteře

400

RTG křížové kosti a SI kloubů

350

RTG pánve nebo kyčelního kloubu

300

RTG ramenního kloubu

450

RTG kostí a kloubů končetin

500

RTG žeber a sterna

500

RTG hrudníku

400

RTG břicha

500

Zhotovení ortopantomogramu 

500

UZ vyšetření jednoho orgánu v několika rovinách

400

UZ vyšetření dvou orgánů v několika rovinách

600

UZ vyšetření horní poloviny břicha

700

UZ vyšetření dolní poloviny břicha

700

UZ vyšetření prsu (za zdravotní indikace) 250 
UZ Dopplerovské vyšetření cév bez zobrazení 250
   

Ostatní služby

Cena v Kč

Malý administrativní úkon

92*

Výpis z dokumentace na žádost pacienta

300

Kopírování/tisk dokumentů na žádost pacienta, cena za 1 stranu A4

5

Předání RTG, zdravotní dokumentace na CD

20

Pracoviště rehabilitace

Rehabilitační ambulance

Cena v Kč

Komplexní vyšetření rehabilitačním lékařem (nepojištěný pacient)

1 200

Cílené vyšetření rehabilitačním lékařem (nepojištěný pacient)

600

Kontrolní vyšetření rehabilitačním lékařem (nepojištěný pacient)

400

Kineziologický rozbor - první vyšetření (nepojištěný pacient)

300

Kineziologický rozbor - po ukončení léčby (nepojištěný pacient)

150

Fyzioterapie individuální (nepojištěný pacient)

300

Senzomotorické cvičení (na nestabilních plochách) - 30 minut (nepojištěný pacient)

200

Mobilizace páteře - 30 minut (nepojištěný pacient)

300

Tape basic (kinezio-tape plochonoží nebo hlezna nebo lokte nebo krční a bederní páteře nebo kyčelního klubu nebo jizvy)

160

Tape plus (kinezio-tape kolenního kloubu nebo ramenního kloubu nebo lopatky nebo trapézového svalu nebo podkolenní jamky nebo příčného plochonoží nebo karpálního tunelu)

210

Balíček - tape basic (instruktáž, kinezio-tape)

370

Balíček - tape plus (instruktáž, kinezio-tape)

420

 

 

Elektroléčebné procedury

Cena v Kč

Laseroterapie

100

Rázová vlna (1 procedura)

400

Ultrazvuk - 15 minut

100

Elektroléčba (IF proudy, DD proudy) - 15 minut (1 procedura)

100

Magnetoterapie - 30 minut (1 procedura)

150

Rázová vlna + laseroterapie

430

Rašelinový zábal

80

 

 

Lymfodrenáže

Cena v Kč

Přístrojová lymfodrenáž - 60 minut (1 procedura)

300

Manuální lymfodrenáž - dolní končetiny (60 minut)

600

Manuální lymfodrenáž - horní končetiny (30 minut)

300

Manuální lymfodrenáž - obliřej + krk (30 minut)

500

Manuální lymfodrenáž - celková (120 minut)

1 600

Balíček dolní končetiny (60 min. manuální + 30 min. přístrojová lymfodrenáž)

800

Balíček horní končetiny (30 min. manuální + 30 min. přístrojová lymfodrenáž)

400

 

 

Zdravotní masáže

Cena v Kč

Masáž klasická šíje a záda – 30 minut + rašelinový zábal

300

Reflexní masáž - 30 minut

300

Reflexní masáž - 30 minut + rašelinový zábal

350

Reflexní masáž - 60 minut

600

Těhotenský balíček - 60 minut ( uvolnění svalů, masáž, cvičení)

400

Akupresura mikrosystémů - 30 minut (ucho, ruky, noha)

300 

   

Skupinové cvičení

Cena v Kč

LTV skupinová - 10 lekcí (v období 1.Q kalendářního roku)

1 000

LTV skupinová - 10 lekcí (v období 2.Q kalendářního roku)

1 000

LTV skupinová - 10 lekcí (v období 3.Q kalendářního roku)

1 000

LTV skupinová - 10 lekcí (v období 4.Q kalendářního roku)

1 000
   

Ostatní služby

Cena v Kč

Malý administrativní úkon

92*

Zpracování zprávy o úrazu pro pojišťovnu

403*

Zpracování zprávy pro ostatní právnické osoby

403*

Výpis z dokumentace na žádost pacienta

300

Kopírování/tisk dokumentů na žádost pacienta, cena za 1 stranu A4

5

Pracoviště LSPP praktický lékař

Zdravotní lékařské výkony

Cena v Kč

Vyšetření lékařem

500

Ošetření a převaz rány

200

Aplikace injekce

100

 

 

Léčivo (1 dávka)

Cena v Kč

Apaurin

10

Buscopan

25

Calcium biotika

25

Dithiaden

20

Ketanol

10

Muscoril

20

No-spa

10

Oxantil

10

Tramal

20

Torecan

15

Syntophyllin

20

Solu–medrol 40mg

60

Solu-medrol 125mg

120

Solo-medrol 250mg

250

Analgin

30

Dolmina

15

Degan

8

Pracoviště stomatologické pohotovosti

Zdravotní lékařské výkony

Cena v Kč

Akutní ošetření a vyšetření pacienta stomatologem

750

Provizorní výplň

200

Endodontické ošetření - 1 kanálek

650

Palilativní ošetření v endodoncii

250

Anestezie na foramen mandibulae a infraorbitale

250

Anestezie infiltrační

200

Extrakce dočasného zubu

300

Extrakce stálého zubu

550

Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu

1 600

Intraorální incize

350

Ošetření komplikací chirurgických výkonů v dutině ústní

150

Oprava fixní náhrady v ordinaci

500

RTG

250

Injekce i.m., i.d., s.c., i.v.

100

Pracoviště protialkoholní záchytné stanice

Zdravotní lékařské výkony

Cena v Kč

Pobyt na protialkoholní záchytné stanici

3000*

Platbu za dentální hygienu a rehabilitaci můžete uskutečnit také těmito poukazy: Unišek, Unišek+, Unišek+  FKSP, Cadhoc.

*Ceny úkonů s DPH.