Městská poliklinika Praha +420 222 924 211

Otevírací doba polikliniky

Po - čt7:00 - 15:45 hod
7:00 - 14:30 hod

Zobrazit více

Drobečková navigace

Úvod > Pro pacienty > Ceník zdravotní péče

Ceník zdravotní péče

Zdravotní péče nehrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Cizinci, kteří se zdržují na území ČR a nejsou účastníky veřejného zdravotního pojištění nebo občany států Evropské unie.

Občané států EU doloží doklad „Potvrzení o registraci s nárokem na nezbytnou zdravotní péči nebo plnou zdravotní péči“ vydaný výpomocnou zdravotní pojišťovnou.

Platné od 1.1.2020

Pracoviště ambulantních specialistů

Zdravotní lékařské výkony

Cena v Kč

Komplexní vyšetření pacienta specialistou

1 800

Cílené vyšetření pacienta specialistou

1 200

Kontrolní vyšetření pacienta specialistou

600

Kontrolní vyšetření pacienta specialistou včetně převazu 

750

EKG vyšetření 

300

EEG vyšetření

1 200

Tónová audiometrie

400

Komplexní psychiatrické vyšetření pro vydání zbrojního pasu

1 725*

Komplexní psychyatrické vyšetření pro vydání řidičského oprávnění

1 725*

Psychologické vyšetření pro vydání zbrojního pasu a pro řidiče skupiny C, E, D

1 725*

Odstranění pigmentových névů (excize mateřských znamének) a dalších kožních projevů z kosmetických důvodů - 1 excize + šití

1 735*

Odstranění pigmentových névů (excize mateřských znamének) a dalších kožních projevů z preventivních důvodů - 1 excize + šití

1 500

Aplikace náušnic – obě uši

345*

Inhalace

200

Spirometrie

400

Vstupní vyšetření pro studenty 1. lékařské fakulty UK 1 380*
Neurologické vyšetření + EEG pro řidiče 2 070*
Plastová fixace horní končetiny 450
Plastová fixace dolní končetiny 900
Thermo fixace horní končetiny 200
Operace horních víček

9 000*

Operace dolních víček

10 000*

Odstranění kožních výrůstků malé velikosti

300

Odstranění kožních výrůstků malého rozsahu

500

Odstranění kožních výrůstků středního počtu

600

Odstranění kožních výrůstků velkého počtu

800

Odstranění kožních výrůstků středního rozsahu

1 000

Odstranění kožních výrůstků velkého rozsahu

3 000

Operace chalazionu

1 500

Odstranění pigmentových névů (excize mateřských znamének) a dalších kožních projevů z kosmetických důvodů -1 excize + šití

1 725*

Kryoterapie malého rozsahu

300

Kryoterapie středního rozsahu

450

Kryoterapie velkého rozsahu 600
   

Gynekologické výkony

Cena v Kč

Sepsání žádosti o umělé přerušení těhotenství (klinické a UZ vyšetření)

1 500

Předpis k oddálení menstruace (bez vyšetření)

350

Předpis hormonální antikoncepce u neregistrované pacientky (bez vyšetření)

200

Ultrazvukové vyšetření malé pánve na vlastní žádost pacientky

700

Zhotovení snímku (foto) z ultrazvukového vyšetření

115*

Odběr a vyšetření onkologické cytologie na žádost klientky

300

Odběr a vyšetření mikrobního obrazu poševního (MOP) na žádost klientky

200

Mikrobiologické vyšetření (vyhodnocení)

345

Aplikace očkovací látky proti rakovině čípku děložního (Silgard, Cervarix)

200

Jednorázové vaginální zrdcadlo

 50

Konzultace zdravotního stavu u neregistrované pacientky

300

Extrakce nitroděložního tělíska

500

Zavedení nehormonálního tělíska (Cu, plast)

2 000

Zavedení nehormonálního tělíska (Au)

2 500

Zavedení nehormonálního tělíska s Cu kuličkami

6 000

Zavedení nehormonálního tělíska Gynefix

7 000

Zavedení IUD s LNG (Mirena)

6 000
Zavedení IUD s LNG (Levosert) 4 800
Zavedení IUD s LNG (Kyleena) 6 300
Zavedení IUD s LNG (Jaydesse) 6 000
Vysoce rizikové HPV pro cervikální screening (vyšetření) 1 000
Chlamydia trachomatis (vyšetření) 700

 

 

Kalmetizace

Cena v Kč

Aplikace a kontrola tuberkulinového testu

500

TBC očkování - aplikace

500

 

 

Ostatní služby

Cena v Kč

Malý administrativní úkon (osvobozebí od TV, …)

92*

Zpracování zprávy o úrazu pro pojišťovnu

403*

Zpracování zprávy pro ostatní právnické osoby

403*

Výpis z dokumentace na žádost pacienta

300

Kopírování/tisk dokumentů na žádost pacienta, cena za 1 stranu A4

5

Předání RTG, zdravotní dokumentace na CD

20 

Komunikace pacienta s lékařem v cizím jazyce

200*

Pracoviště praktických lékařů

Zdravotní lékařské výkony

Cena v Kč

Komplexní vyšetření pacienta praktickým lékařem

1 000

Cílené vyšetření pacienta praktickým lékařem

500

Kontrolní vyšetření pacienta praktickým lékařem

300

EKG vyšetření 

300

Vyšetření pro vydání zbrojního pasu  (pouze registrovaný pacient)

575*

Vyšetření pro vydání řidičského oprávnění (pouze registrovaný pacient)

575*

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

575*

Vyšetření a vydání posudku o zdravotním stavu na žádost pacienta či zaměstnavatele nesouvisející s léčebně preventivní péčí (brigáda, zahraniční stáž)

345*

Aplikace vakciny, mimo hrazené očkování (pouze registrovaný pacient)

100

Aplikace vakciny a vyšetření před aplikací (neregistrovaný pacient)

500

Stanovení okultního krvácení ve stolici (neregistrovaný pacient)

200

Kvantitativní stanovení CRP (neregistrovaný pacient)

110

Kvantitativní stanovení INR z kapilární krve (neregistrovný pacient)

200

Očkování proti chřipce (vakcína a a plikace očkovací látky) + Pojišťovna VZP na základě dokladu o aplikaci očkovací látky částku na pobočkách proplácí.

320

 

 

Ostatní služby

Cena v Kč

Malý administrativní úkon

92*

Pracovně lékařská prohlídka - vstupní (pouze registrovaný pacient)

575*

Pracovně lékařská prohlídka - periodická (pouze registrovaný pacient)

500

Pracovně lékařská prohlídka - vstupní (zaměstnanci VZP)

460*

Zpracování zprávy o úrazu pro pojišťovnu

403*

Zpracování zprávy pro ostatní právnické osoby

403*

Výpis z dokumentace na žádost pacienta

300

Výpis z dokumentace pro vstupní prohlídku do zaměstnání

345* 

Vystavení potravinářského průkazu (na 1 rok)

230*

Potvrzení přihlášky ke studiu  (1. přihláška)

173*

Potvrzení přihlášky ke studiu  (každá další)

58*

Potvrzení pro dietní stravování v menze (pouze registrovaný pacient) 

58*

Potvrzení pro dietní stravování v menze (neregistrovaný pacient)

115*

Potvrzení zdravotní způsobilosti zdravotnického personálu (pouze registrovaný pacient)

173*

Kopírování/tisk dokumentů na žádost pacienta, cena za 1 stranu A4

5

Předání RTG, zdravotní dokumentace na CD

20

Pracoviště stomatologie

Zdravotní lékařské výkony

Cena v Kč

Komplexní vyšetření pacienta stomatologem

950

Akutní ošetření a vyšetření pacienta stomatologem

750

Amalgamová výplň - 1 ploška

350

Amalgamová výplň - 2  plošky

450

Amalgamová výplň - 3  plošky

650

Bílá (fotokompozitní) plomba - 1 ploška

500

Bílá (fotokompozitní) plomba - 2 plošky

700

Bílá (fotokompozitní) plomba - 3 plošky

900

Provizorní výplň

200

Endodontické ošetření - 1 kanálek

650

Palilativní ošetření v endodoncii

250

Anestezie na foramen mandibulae a infraorbitale

250

Anestezie infiltrační

200

Extrakce dočasného zubu

300

Extrakce stálého zubu

550

Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu

1 600

Intraorální incize

350

Ošetření komplikací chirurgických výkonů v dutině ústní

150

Oprava fixní náhrady v ordinaci u neregistrovaného pacienta

500

Odstranění zubního kamene

300

AIR-FLOW (čištění zubů)

500

RTG

250

Oprava fixní náhrady v ordinaci u registrovaného pacienta

150

Injekce i.m., i.d., s.c., i.v. 100
   

Ostatní služby

Cena v Kč

Malý administrativní úkon

92*

Zpracování zprávy o úrazu pro pojišťovnu

403*

Zpracování zprávy pro ostatní právnické osoby

403*

Výpis z dokumentace na žádost pacienta

300

Kopírování/tisk dokumentů na žádost pacienta, cena za 1 stranu A4

 5

Předání RTG, zdravotní dokumentace na CD

 20

Pracoviště dentální hygieny

Zdravotní lékařské výkony

Cena v Kč

Komplexní vstupní vyšetření

900

Kontrolní vyšetření, průběžná DH - recall každých 6 měsíců

600

Motivace, instruktáž

250

Dentální hygiena pro děti do 15 let

500

Odstranění zubního kamene mimo preventivní vyšetření - ultrazvuk 30 min.

350

Odstranění zubního kamene mimo preventivní vyšetření - ultrazvuk 60 min.

550

Air-flow

600

Depurace

200

Fluoridace

200

Pracoviště radiodiagnostiky

Zdravotní lékařské výkony

Cena v Kč

RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy

400

RTG lebky, cílené snímky

500

RTG lebky, přehledné snímky

400

RTG krku a krční páteře

400

RTG hrudní nebo bederní páteře

400

RTG křížové kosti a SI kloubů

400

RTG pánve nebo kyčelního kloubu

400

RTG ramenního kloubu

450

RTG kostí a kloubů končetin

500

RTG žeber a sterna

500

RTG hrudníku

500

RTG břicha

500

Zhotovení ortopantomogramu 

500

UZ vyšetření jednoho orgánu v několika rovinách

500

UZ vyšetření dvou orgánů v několika rovinách

700

UZ vyšetření horní poloviny břicha

700

UZ vyšetření dolní poloviny břicha

700

UZ vyšetření prsu (za zdravotní indikace) 500
   

Ostatní služby

Cena v Kč

Malý administrativní úkon

92*

Výpis z dokumentace na žádost pacienta

300

Kopírování/tisk dokumentů na žádost pacienta, cena za 1 stranu A4

5

Předání RTG, zdravotní dokumentace na CD

50

Komunikace pacienta s lékařem v cizím jazyce

200*

Pracoviště rehabilitace

Rehabilitační ambulance

Cena v Kč

Komplexní vyšetření rehabilitačním lékařem 

1 200

Cílené vyšetření rehabilitačním lékařem 

600

Kontrolní vyšetření rehabilitačním lékařem

400

Kineziologický rozbor - první vyšetření 

600

Kineziologický rozbor - po ukončení léčby 

400

Fyzioterapie individuální 60 minut 

1000

Fyzioterapie individuální 30 minut 

500

Mobilizace páteře - 30 minut 

500

Tape basic (kinezio-tape plochonoží nebo hlezna nebo lokte nebo krční a bederní páteře nebo kyčelního klubu nebo jizvy)

160

Tape plus (kinezio-tape kolenního kloubu nebo ramenního kloubu nebo lopatky nebo trapézového svalu nebo podkolenní jamky nebo příčného plochonoží nebo karpálního tunelu)

210

Balíček - tape basic (instruktáž, kinezio-tape)

370

Balíček - tape plus (instruktáž, kinezio-tape)

420

 

 

Elektroléčebné procedury

Cena v Kč

Laseroterapie

100

Rázová vlna (1 procedura)

500

Ultrazvuk - 15 minut

100

Elektroléčba (IF proudy, DD proudy) - 15 minut (1 procedura)

100

Magnetoterapie - 30 minut (1 procedura)

150

Rázová vlna + laseroterapie

600

Rašelinový zábal

100

 

 

Lymfodrenáže

Cena v Kč

Přístrojová lymfodrenáž - 60 minut (1 procedura)

400

Manuální lymfodrenáž  (60 minut)

1000

Manuální lymfodrenáž  (30 minut)

500

Manuální lymfodrenáž - celková (120 minut)

1 800

Manuální + přístrojová lymfodrenáž (60 minut)

1000

Manuální + přístrojová lymfodrenáž (30 minut)

500

 

 

Zdravotní masáže

Cena v Kč

Reflexní masáž - 30 minut

500

Reflexní masáž - 60 minut

1000

Těhotenský balíček - 60 minut ( uvolnění svalů, masáž, cvičení)

1000

Akupresura akupinkturních bodů

600 

   
Individuální terapie  
Individuální rekondiční a regenerační terapie základní 30 minut 500
Individuální rekondiční a regenerační terapie komplexní 60 minut 1000
   

Ostatní služby

Cena v Kč

Malý administrativní úkon

92*

Zpracování zprávy o úrazu pro pojišťovnu

403*

Zpracování zprávy pro ostatní právnické osoby

403*

Výpis z dokumentace na žádost pacienta

300

Kopírování/tisk dokumentů na žádost pacienta, cena za 1 stranu A4

5

Komunikace pacienta v cizím jazyce

200*

Pracoviště LSPP praktický lékař

Zdravotní lékařské výkony

Cena v Kč

Vyšetření lékařem

500

Ošetření a převaz rány

200

Aplikace injekce

100

 

 

Léčivo (1 dávka)

Cena v Kč

Apaurin

10

Buscopan

25

Calcium biotika

25

Dithiaden

20

Ketanol

10

Muscoril

20

No-spa

10

Oxantil

10

Tramal

20

Torecan

15

Syntophyllin

20

Solu–medrol 40mg

60

Solu-medrol 125mg

120

Solo-medrol 250mg

250

Analgin

30

Dolmina

15

Degan

8

Pracoviště stomatologické pohotovosti

Zdravotní lékařské výkony

Cena v Kč

Akutní ošetření a vyšetření pacienta stomatologem

750

Provizorní výplň

200

Endodontické ošetření - 1 kanálek

650

Palilativní ošetření v endodoncii

250

Anestezie na foramen mandibulae a infraorbitale

250

Anestezie infiltrační

200

Extrakce dočasného zubu

300

Extrakce stálého zubu

550

Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu

1 600

Intraorální incize

350

Ošetření komplikací chirurgických výkonů v dutině ústní

150

Oprava fixní náhrady v ordinaci

500

RTG

250

Injekce i.m., i.d., s.c., i.v.

100

Pracoviště protialkoholní záchytné stanice

Zdravotní lékařské výkony

Cena v Kč

Pobyt na protialkoholní záchytné stanici

3000*

Platbu za dentální hygienu a rehabilitaci můžete uskutečnit také těmito poukazy: Unišek, Unišek+, Unišek+  FKSP, Cadhoc.

*Ceny úkonů s DPH.