Městská poliklinika Praha +420 222 924 211

Otevírací doba polikliniky

Po - Čt7:00 - 15:45 hod
7:00 - 14:30 hod

Zobrazit více

Drobečková navigace

Úvod > O poliklinice > Historie polikliniky

Historie polikliniky

Několik slov o nás…

Vítáme Vás na stránkách naší organizace, která se nyní od 1. ledna 2009 jmenuje Městská poliklinika Praha.  Jsme příspěvkovou organizací a našim zřizovatelem je hlavní město Praha. V minulých letech se naše organizace jmenovala Studentský zdravotní ústav Praha. Ke změně názvu došlo po té, kdy část vysokoškolských studentů zůstala ve zdravotní péči svých registrujících lékařů a naše zdravotnické zařízení začali využívat občané Prahy a okolí a návštěvníci Prahy,    včetně    cizinců.    Tím   přestal  název „studentský“ odpovídat skutečnosti, nový název více vyjadřuje reálný stav. Naše organizace provozuje polikliniku, dietní jídelnu a nově také zubní lékařskou službu první pomoci a lékařskou službu první pomoci v oboru všeobecné praktické lékařství.


Naše organizace má bohatou minulost. Původní organizace byla v roce 1921 založena profesorem Hamzou, odborným přednostou na Ministerstvu veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy pod názvem Studentský zdravotní ústav. Původně čítal jednu ordinaci ve Studentském domově na Slupi, v letech 1923 až 1938 fungoval ve Strakově akademii. Vybavení tehdejšího ústavu bylo na dobré úrovni např. sám prezident Masaryk věnoval finanční prostředky na nákup rentgenového přístroje. V roce 1938 se ústav přestěhoval do dnešního sídla ve Spálené ulici, kde sídlí dosud. Podobné zařízení bylo v cizině založeno až v roce 1932 ve Francii. Zdravotní péče poskytovaná studentům byla od počátku zaměřena především na preventivní péči, teprve později se ústav stal zdravotnickým zařízením pro studenty vysokých škol, které poskytovalo zdravotní péči v celém rozsahu ambulantní péče. Od roku 1951 byla budova svěřena do správy ÚNV hlavního města Prahy. Ústav – poliklinika fungovala až do roku 1999 s názvem Závodní ústav národního zdraví posluchačů vysokých škol, po té se znovu organizace vrátila k názvu Studentský zdravotní ústav Praha.  V roce 1991 se organizace osamostatnila, neboť před tímto datem byla začleněna mezi rozpočtové organizace Ústavu národního zdraví hlavního města Prahy. V roce 1994 se organizace stala nestátním zdravotnickým zařízením, kterým je dosud. Pokud se týká sídla organizace – budovy ve Spálené ulici i ta má zajímanou historii.

Podle původní trhové smlouvy z roku 1895 a výnosu místodržitelství v království Českém bylo vlastnické právo k budově vloženo pro Akademický dům v Praze. V roce 1939 byla zaznamenána změna a budova nesla název „Dům mladých“, ve kterém již fungovaly ordinace lékařů.  V roce 1945 se obnovilo vlastnické právo spolku „Akademický dům v Praze“. Teprve v roce 1951 se budova dostala do rukou státu – Ministerstva školství, věd a umění, které okamžitě předalo správu do rukou Ústavu národního zdraví hlavního města Prahy. Od roku 2000 s budovou opět nakládal stát, v posledních letech prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. V roce 2009 se stalo vlastníkem budovy hl. m. Praha a svěřilo objekt do správy Městské polikliniky Praha. V současné době je provoz organizace zajištěn cca 80 zaměstnanci. Lékařskou službu první pomoci zajišťují navíc zejména externí lékaři a sestry.

Poliklinika postupně prochází modernizací, je pořizováno nové vybavení a přístroje. Zdravotnická pracoviště využívají elektronické zdravotnické dokumentace. V roce 2008 bylo pořízeno nové RTG pracoviště s digitální technologií. Práce s novým vybavením je příjemná pro personál a šetří pacienty.

Dietní jídelna s vlastní kuchyní prošla rekonstrukcí a byla nově otevřena v roce 2000. Je moderním stravovacím zařízením, ve kterém se denně stravuje až 800 strávníků. Strávníci jsou z řad studentů, ale i zaměstnanců okolních organizací. Jídelníček je zaměřen na dietní stravování, které je jinak v centru Prahy pro strávníky nedostupné. Je jedinou dietní alternativou mezi okolními rychlými občerstveními a restauracemi.

Od 1. ledna 2013 začala provozovat Městská poliklinika Praha protalkoholní záchytnou stanici na Bulovce jako své detašované pracoviště.