Městská poliklinika Praha +420 222 924 211

Otevírací doba polikliniky

Po - čt7:00 - 15:45 hod
7:00 - 14:30 hod

Zobrazit více

Drobečková navigace

Úvod > TEST COVID-19

       ODBĚROVÁ MÍSTO – SPÁLENÁ 78/12, PRAHA 1 

Městská poliklinika Praha provádí PCR testy a antigenní testy k ověření přítomnosti infekce koronaviru COVID-19 pouze na základě vyplněné online rezervace na této webové stránce.

TELEFONICKÉ OBJEDNÁNÍ NENÍ MOŽNÉ. V PŘÍPADĚ, ŽE NENÍ VOLNÝ TERMÍN VYČKEJTE NA OTEVŘENÍ DALŠÍCH TERMÍNŮ NA NÁSLEDUJÍCÍ DNY.

 

 

 Prováděné testy

 • PCR testy pro samoplátce 
  • Odběr ze slin.
  • Cena testu je 727 Kč včetně mezinárodního certifikátu
  • Je nutné doložit doklad se kterým cestujete (číslo občanského průkazu nebo pasu).
  • Platba je možná pouze bezhotovostně - kartou přes platební terminál. 
  • V případě, že potřebujete PCR test z důvodu návratu ze zahraničí, připravte si prosím číslo karty pasažéra (QR kód nestačí), které vám bylo přiděleno po vyplnění příjezdového formuláře.
  • Certifikát o výsledku PCR testu lze stáhnout na ocko.uzis.cz
 • Diagnostický PCR test hrazený z veřejného zdravotného pojištění včetně mezinárodního certifikátu.  
  • Odběr ze slin, nebo nosohltanu.
  • Na základě vystavené elektronické žádanky od Vašeho lékaře nebo KHS.
  • Nutné doložit kartičku pojištence a další průkaz totožnosti s fotkou.
  • Certifikát o výsledku PCR testu lze stáhnout na ocko.uzis.cz
 • Screeningový PCR test hrazený z veřejného zdravotného pojištění včetně mezinárodního certifikátu.                                                                            
  • Nejvýše 5x za měsíc. 
   • Osoby do dovršení 18 let věku.
   • Osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních služeb, který provádí vyšetření, prokázat záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN).                                                                                                             
  • Nejvýše 2x za měsíc.
   • Osoby očkované proti onemocnění covid-19, pokud
    • od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni žádosti o provedení vyšetření neuplynula doba 14 dnů, nebo
    • v případě dvoudávkového schématu podle SPC jim dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni žádosti o provedení vyšetření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
    • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni žádosti o provedení vyšetření neuplynula doba 14 dnů;
    • tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních služeb, který provádí vyšetření prokázat                                                                               
   • Osoby očkované proti onemocnění covid-19, které doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
    • léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
    • léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití.                                                                                                                                                      
  • Odběr ze slin.
  • Nutné doložit kartičku pojištence a další průkaz totožnosti s fotkou.
  • Certifikát o výsledku PCR testu lze stáhnout na ocko.uzis.cz

Před odběrem je nutné nejméně 10 minut nejíst, nepít, nekouřit a nežvýkat.

Po vyplnění rezervačního formuláře viz. níže se dostavte na místo odběru ve Vámi vybraný termín.

Pokud návštěvník odběrového místa nebude splňovat podmínky (aktuálně platná rezervace, která bude ověřena v rezervačním systému), nemůže mu být odběr na přítomnost COVID-19 proveden. Telefonické objednání není možné. 

Před odběrovým místem dodržujte 2m rozestup a vyčkejte na pokyny pracovníka odběrového místa. 

Výsledek PCR testu obdržíte od laboratoře do 48 hodin zabezpečeným elektronickým přístupem. V případě, že neobdržíte výsledek do 24 hodin kontaktujte laboratoř Prevedig na telefonním čísle 270 005 895 v pracovní době od 8:00 - 20:00 hodin.

Městská poliklinika Praha nezpracovává vzorky na PCR testy, jen provádí odběry.  

Po vyplnění formuláře se dostavte na místo odběru ve Vámi vybraný termín.

Před odběrovým místem dodržujte 2m rozestup a vyčkejte na pokyny pracovníka odběrového místa. 

 

Soubory ke stažení:

Praha drží spolu! COVID-19

Doporučení Magistrátu hl. m. Prahy a Hygienické stanice hl. m. Prahy

Pomáháme pečovat

 

 

PROVOZNÍ DOBA TESTŮ

Den PCR TESTOVÁNÍ ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ
Pondělí 8:00 - 16:00 ne 
Úterý 8:00 - 16:00 ne
Středa 8:00 - 16:00 ne
Čtvrtek 8:00 - 16:00 ne
Pátek 8:00 - 16:00 ne

Místo testování: Spálená 78/12, 110 00 Praha 1 (vedle hlavního vchodu viz. obrázek níže)

Ve dnech pracovního klidu, volna a o státních svátcích je odběrové místo uzavřeno. 

 

PCR TEST 


 

 

Antigenní test 


 

 

Postup rezervace termínu

 1. Vybrat druh testování (PCR test)
 2. Zvolit neobsazený čas v objednávacím kalendáři (zvolený čas se zabarví modře) a kliknout na tlačítko "Další krok"
 3. Vypsat své os. údaje:
  1. Jméno
  2. Telefon
  3. E-mail
  4. Popřípadě do poznámky můžete uvést rodné číslo pro urychlení postupu
  5. Potvrdit tlačítko " "
 4. Kliknout na tlačítko "Dokončit", kde se následně zobrazí potvrzení o rezervaci termínu odběru, které pak následně dorazí do vaší e-mailové schránky
 5. Hotovo

Pozn.: Je možné, že při dokončení rezervace termínu vznikne chyba, problém nastává v případech, pokud někdo potvrdí rezervaci před Vámi, proto prosíme o zopakování postupu v jiný vybraný termín.

Místo testování: 

Spálená 78/12, 110 00 Praha 1 (Vedlejší vchod budovy MPP viz. obrázek)

Testování probíhá:

 • PCR testy v po - pá od 8:00 do 16:00

Ve dnech pracovního klidu, volna a o státních svátcích je odběrové místo uzavřeno.

 

 

 

IMG_20201012_161601.png